Hoito

Kognitiivinen käyttäytymisterapia

Kognitiivinen käyttäytymisterapia perustuu ajatuksen, tunteiden ja käyttäytymisen väliseen suhteeseen erilaisten psykologisten ongelmien ratkaisemiseksi.

Jeffrey Youngin skeematerapia

Tunnekivun voittaminen ei ole helppoa. Niissä tapauksissa, joissa tietyt potilaat eivät reagoi klassisiin lähestymistapoihin, voidaan valita skeemahoito.

EMDR-hoito trauman hoitoon

EMDR-hoidolla (silmänliikkeillä) on hyvin konkreettinen ja hyvin tarkka tarkoitus: vähentää traumaattisten kokemusten vaikutuksia.